اگر وب سایت خاصی را مدنظر دارید که می خواهید در آن تبلیغات کنید ، ولی وقت مذاکره با مسولین آن سایت را ندارید یا اگر نمی دانید چطور باید درخواست تبلیغات در آن را بدهید ، شرکت سابین خراسان در خدمت شما می باشد ، ما با استفاده از قدرت نفوذ خود و امکاناتی که در اختیار داریم ، واسط درج تبلیغ شما در سایت مورد نظرتان خواهیم شد .