پس از اقدام برای اشتراک خدمات، جهت برقراری ارتباط با شبکه مبین نت بصورت بی سیم، نیاز به تجهیزاتی در سمت مشترک می باشد که در اصطلاح به آن CPE و یا مودم وایمکس گفته می شود. این تجهیزات نوع های مختلفی دارد که مصارف آنها بر مبنای خدماتی که مشترک از مبین نت دریافت نموده است، متفاوت می باشد. در حال حاضر شرکت سه نوع CPE ویا مودم وایمکس را عرضه می نماید که در زیر مشخصه های آنها آمده است:
ضمنا توجه داشته باشید با توجه به نوع پوشش و آنتن دهی شبکه در نهایت مودم انتخابی میبایست مورد تایید کارشناسان فنی شرکت قرارگیرد. بطور مثال در مناطقی که پوشش آنتن دهی ضعیف تر بوده و نیاز به نصب مودم خارجی Outdoor میباشد بدیهی است انتخاب مودم داخلی توسط مشترک غیرقابل استفاده خواهد بود.
توجه داشته باشید کارشناسان این شرکت کارشناس امین و مورد اعتماد شما میباشند و همواره سعی در کمک و راهنمایی شما عزیزان جهت دریافت سرویس بهتر و مطلوب تر مینمایند.

 

 

دددددددددددددمودم داخلی وایمکس با پورت تلفن و امکان WiFi و یا Indoor

2.200.000 VOIP-WiFi ریال


مودم بیرونی وایمکس یا Outdoor CPE

مبلغ مودم...4.000.000. ریال


اینترنت شخصی با مودم جیبی

آخرین بروزرسانی ( سه شنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۲ ساعت ۲۲:۴۸ )