نام طرح سرعت(کیلوبیت بر ثانیه) ترافیک حجمی(گیگابایت) مدت(ماه) قیمت اشتراک (تومان) قیمت حجم اضافه(تومان)
B3110 512 20 3 110,000 7,000
B3118 512 35 3 147,000 6,000
B3111 1024 20 3 140,000 8,000
B3119 1024 45 3 216,000 7,000
B3112 2048 25 3 200,000 10,000
B3104 512 18 6 126,000 8,000
B3113 512 30 6 171,000 7,000
(اختصاصی-مودم جیبی)M3102 1024 15 6 140,000 11,000
B3105 1024 18 6 153,000 10,000
B3114 1024 35 6 252,000 8,000
B3106 2048 21 6 210,000 12,000
B3115 2048 40 6 328,000 10,000
(اختصاصی-مودم جیبی)M3103 1024 24 12 240,000 11,000
ساعات رایگان مصرف در تمامی طرح ها 3 تا 7 صبح و حداکثر تا 2 برابر حجم طرح های خریداری شده است.
کلیه قیمت ها بدون احتساب مالیات برارزش افزوده است که در زمان فروش محاسبه و اضافه می شود.
هزینه ی نصب مودم داخلی درتهران 15,000تومان و در شهرستانها 12,000تومان است که به نصاب پرداخت می شود.


آخرین بروزرسانی ( سه شنبه 27 بهمن 1394 ساعت 22:05 )